Christian Talent Academy : Heeft als doel mensen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen  van hun talenten. Even belangrijk of misschien nog wel belangrijker is dat mensen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent ook groeien in karakter. Karaktervorming is van essentieel belang voor iedereen die met zijn talent aan de slag gaat. Als we muziek als voorbeeld nemen dan hebben we het over ‘t meest invloedrijke medium van de afgelopen eeuw. Dat betekent dat je als zanger of zangeres enorme positieve of negatieve invloed kunt uitoefenen op de maatschappij afhankelijk van jou talent en de impact die men heeft is vaak niet direct zichtbaar, maar is vaak wel groter dan men denkt. Vaak als men negatieve muziek maakt is men zich niet bewust van het feit dat men mede verantwoordelijk is voor het verval van onze maatschappij en het vervagen van normen en waarden omdat jongeren negatief beïnvloed worden. De meesten zullen beweren dat ze het voor het geld doen of voor de roem en nemen niet de veantwoording voor wat ze zeggen of doen en dat zijn typische voorbeelden van artiesten die een scheefgroei hebben in hun karakter. Iedere artiest heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat je karakter meegroeit met je talent zodat je in balans blijft en je je talent op een positieve manier weet te gebruiken en daar willen we graag aan bijdragen. In een maatschappij waarin beroemde artiesten vaak negatieve destructieve muziek schrijven en met hun levensstijl en videoclips een slecht voorbeeld geven aan de jeugd, hebben we meer dan ooit positieve artiesten nodig die anderen weten te inspireren en op te bouwen in plaats van af te breken. Laat dmv van jou talent zien dat je wil bijdragen aan een betere wereld en laat een ander geluid horen.

Je kunt bij ons bv leren:

  • Draaien als dj
  • Fotograveren & fotobewerken
  • Filmen & videobewerken
  • Zingen / Rappen
  • Muziek maken
  • Diverse muziekinstrumenten leren spelen